2เด้ง ​บัตร​สวัสดิการ​แห่ง​รัฐ บัตร​คนจน​รับ1,200บาท6เดือน ได้เราชนะ2,000บาทด้วย #เยียวยา​รอบ​3​เงิน​เยียวยา​3000​บาทล่าสุด #เยียวยาบัตรคนจน #เยียวยาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ #ผู้พิการ #ผู้สูงอายุ #เด็กแรกเกิด #แจก7000 #เงินเยียวยา #บัตรคนจน #อาสาสมัครชุมชน #อสม …